ÚNOR 2015

Seznam přijatých žáků do 1. třídy na školní rok 2015/2016 zde

zajímavé informace pro žáky 5. a 9. tříd - pozvánka na seminář Jak nezkazit přijímačky

 

Aktuální  Jídelníček zde

2. - 6. 2. Jarní prázdniny

10. 2.  Kontrola žákovských knížek

11. 2. 2015   Zápis dětí do 1. třídy ve středu  zde

11. 2. Olympiáda Čj 9. třída 2 žáci ( Kuderová, Vodičková)

16. - 20.2. Lyžařský výcvik 7. a  8. třídy

19. 2. DDH Jablonec nad Nisou - 4. třída 8:30 - 10:30 hodin

23. 2. Konverzační soutěž Aj 9. třída Chvojková - Vikýř

24. 2. Výbor SRPDŠ od 15:00 hodin

25. 2. Schůzka ŠR -od 15:00 hodin

26. 2. Recitační soutěž 1. stupně a MŠ

 

Informace pro rodiče žáků 8. a 9. tříd -leták

naše škola - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod pořádá v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I CZ.1.07/1.1.00/44.0013I volnočasovou aktivitu pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se zájmem o studium výtvarných oborů  kurz Produktový design - skicování a digitální navrhování pro žáky ZŠ.

První lekce proběhne ve středu 11.2. od 15:30. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém letáku, popřípadě zodpovíme na uvedených kontaktech. 

 

Zpráva pro děti školní družiny.

V pondělí 19.1. můžeme lyžařský kurz  v Alšovicích spustit, uvidíme jak dlouho nám sníh vydrží.

Miluška Halamová

Nově  fotografie a videonahrávka z Vánoční besídky na stránkách školy.

FOTOGRAFICKÉ ZÁZNAMY Z JEDNOTLIVÝCH AKCÍ MŮŽETE PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT NA:    

video:           https://www.youtube.com/watch?v=HJgcrVihnMc

fotografie:    http://zspencin22.rajce.

LEDEN 2015

„Dětský lyžařský vlek v Alšovicích zahajuje provoz tuto sobotu 10.1.2015. Více informací naleznete na www.skidracek.cz

Aktuální  Jídelníček zde

5. 1, Zahájení výuky

7. 1. ISŠ - Semily - Tech-Up 8. + 9. třída ( 8:00 hodin odjezd od školy, návrat 12 - 13:00 hodin)

8. 1. Informativní třídní schůzky od 15:00 - 17:00 hodin

16. 1. Divadlo Jablonec nad Nisou 5. třída, od 8:30 hodin "AMUDSEN"

21. 1. Konference od 13:30 hodin

22. 1. Den otevřených dveří od 9 - 15:00 hodin pro nové prvňáčky a další zájemce

26. 1. Tech Up - SPŠ textilní Liberec -5. třída

29. 1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí  1. - 4. třída - 4. vyučovací hodina

                                                        5. - 9. třída - 5. vyučovací hodina ( odpolední vyučování neodpadá)

30. 1. Pololetní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

" Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic"  ukončený projekt  MAS Achát - Turnov.                                 zhodnocení

 

PROSINEC 2014

Aktuální  Jídelníček zde

1. 12.  Divadlo v Jablonci nad Nisou - 4. třída "Ronja, dcera loupežníka"

4. 12.  Dopravní hřiště Jablonec nad Nisou 4. třída - 1. lekce od 8:30 hodin

10. 12. Dějepisná soutěž - Turnov ( J, Kurfiřt, T. Vodičková,    )

10. 12.  Exkurze Vv kroužku do Svíčkárny v Liberci

11. 12. Divadlo v Jablonci nad Nisou 6., 7., 8. a 9. třída " Večer tříkrálový" od 10:00 hodin

12. 12. Divadlo v Jablonci nad Nisou 1. třída od 8:30 hodin "Dědečkův betlém"

17. 12. Autorské čtení - Jan Opatřil z knihy Kapřík Metlík

18. 12. Vánoční besídka pro rodiče od 15:00 hodin v tělocvičně školy

16. 12. Koncert pro DPS a MŚ

19. 12. Vánoční besídka pro děti od 9:00 hodin všichni v tělocvičně

           od 10 - 12:00 třídní besídky

22. 12. - 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

5. 1.  ZAČÍNÁ ŠKOLA

 

Slavnost SLABIKÁŘE     26. 11. 2014             

                                  video:           https://www.youtube.com/watch?v=HJgcrVihnMc

                                  fotografie:    http://zspencin22.rajce.

Aktuální  Jídelníček zde

FOTOGRAFICKÉ ZÁZNAMY Z JEDNOTLIVÝCH AKCÍ MŮŽETE PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT NA:    http://zspencin22.rajce.

LISTOPAD 2014

Vážení rodiče, začátkem příštího kalendářního roku končí tříleté funkční období Školské rady, která pracovala od ledna 2012. Náš zřizovatel OÚ Pěnčín, v souladu s ustanovením § 167 168 zákona 561/2004 Sb. rozhodl, že rada školy má tři členy (jeden je jmenován na návrh obecního zastupitelstva, jeden zvolen pedagogickým sborem z řad vyučujících a jeden je zvolen z řad zákonných zástupců žáků). Pro volby do Školské rady byl vydán Obecním úřadem Pěnčín  "Volební řád", který Vám může být zapůjčen ve škole.

Hlasovací lístek obdrží rodiče žáků školy 20. 11. 2014 od třídních učitelů. Volba třetího člena ŠR proběhne 20. 11. 2014 ( 16:00 - 17:30 hodin).

Volit smí zákonní zástupci žáka naší školy, přičemž káždý zákonný zástupce má jeden hlas.                Miluše Halamová, ředitelka školy

 

Kandidátní listina do ŠR zde     

Výsledky voleb člena z řad rodičů budou zveřejněny 21. 11. 2014 zde na stránkách školy

 


4. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou 2. třída "Malá čarodejnice"

10. 11. Tech Up - SPŠ textilní Liberec -5. třída

19. 11. KONFERENCE od 13:30 hodin

20. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRPDŠ  1. stupeň od 15:30 hodin

                                                2. stupeň od 16:00 hodin

28. 11. Divadlo Jablonec nad Nisou 3. třída " Podivuhodný cirkus doktora Tarzana"

29. 11. Rozsvěcení vánočního stromečku 15:30 hodin

ŘÍJEN  2014

6. 10.  Projekt Tech UP - SPŠ textilní v Liberci pro  8. a 9. t?¸ídu, 8:00 - 12:00 hodin

9. 10.   Výbor SRPDŠ od 15:00 hodin

13. 10. Úřad práce v Jablonci nad Nisou 9. třída, odjezd od školy . 11:30 hodin

16. 10. Divadlo Pernštejni ve škole od 7:30 hodin, " Přemyslovci na českém trůně" ( placeno z SRPDŠ)

20. 10.  Projekt Tech UP - SPŠ textilní v Liberci pro  8. a 9. t?¸ídu, 8:00 - 12:00 hodin, odpolední výuka zůstává

do 15. 10. Vybrat od žáků 300,- KČ do SRPDŠVážení  rodiče, vaše  děti  mohou využívat zdarma i doma cvičení

na portále Proškoly.cz pro domácí procvičování a každodenní přípravu do školy:


  • český jazyk - pravopisná cvičení
  • Cizí jazyky - procvičování slovní zásoby z angličtiny a němčiny
  • Dopravní výchova